Demir Kardaş

Düzenli çalışmak ve öğrenmek yolunda emek harcıyorum. Zamanı kaçırmamaya özen vererek bana ait renkli bir hayal dünyasını kağıtlar üzerine aktarmaya çabalamaktayım.


DEMİR’in RESİMLERİ

Yağlı boya resim çalışırken; bir ara guaş denemeleri yapan Demir,  linol tekniği ile özgün baskıya geçebileceğini hayal edemiyordu. Aslında; guaş denemeleridir onu baskıresim dünyasına taşıyan ve tanıştıran.

İlk zamanlar; çinko baskıda akvatent tekniğini denedi, sonralarıdır kendine yakın bulduğu Linolbaskı tekniğinde karar kılması.

Eski Türk çinileri, kaftanlar, mezar taşları, tezhip ve hat; her zaman onun ilgisini çekmiştir. Geleneksel sanatlardaki araştırmacılığı, bilgisayar kullanımı ile birleşince, ortaya soyut resimler çıktı. Fakat bu soyut renkli formlar, her kişide ayrı anlamlar uyandıracak biçimde soyut figürleri de kendi içerisinde barındırmaktadır.

Geleneksel hat ve tezhibin içinde gizli olan bitki ve hayvan motifleri; Demir’in baskıları anlamlandırıldığında, alt yapılarında, tekrar soyut biçimlemeye dönüşmektedir.

Esas olan şudur ki; plastik değerler ön planda olup, yeniden keşfedilmiş formlar, saydam renk cümbüşleri yüklenerek dinamik yapılar halinde izleyene ulaşıyor.

Burada önemli olan; modern resmin çıkışı olarak adlandırdığımız, ekspresyonizmin temel felsefesini görmekteyiz. Yapılmak istenilen;  ışığın gün içerisindeki anlık görüntüleri değil; renk yüklü formlar sıcak soğuk dengesi ile devamlı olarak birbirlerini takip ederken, rengin tonları da aynı düzende dinamik olarak kompozisyon içinde yerlerini almaktadır.

Her yaptığı baskı resim, bir sonraki işinin doğumunu müjdelemekte olup, yeni formlara ve farklı kompozisyonlara yelken açmaktadır.

Renkçi bir anlayışla meydana getirdiği resimlerinde giderek yan ürün diyebileceğimiz soyut – somut armaları görmekteyiz. Kendi içerisinde gofre ve geometrik dengeleri barındıran bu renkli armalarda; bir anda fışkıran kendine özgü, daha önce görmediğimiz görsel zenginlikte tek bir form yaratma çabası, onun çalışmalarını özel kılmaktadır.

Hiçbir akımla bağlandıramayacağımız, olgunlaşmış resimlerinde; saflığını ve kişiliğini saklayarak, Linol baskı tekniği altında sanki tuval boyarmışçasına resim yapıyor olması bakana ayrıca bir haz vermektedir.

Ülkemizde, Linol tekniği denilince, genelde, siyah beyaz veya az renkli yüksek baskı anlaşılmaktadır. Demir; bu tekniği kullanırken, alışılmışın dışında bir dil geliştirmiştir. Birbirinin içinden doğum yaparak ilerleyen bu dil, çoğalarak, kendi tekrarına da düşmemektedir. Kullandığı form dili çok çeşitli olduğundandır ki;  “bugün ben ne yapacağım”  kaygısından uzak, doğaçlama baskılar yapmaktadır.

Kimseye benzemeyen, özgün dilini kullanarak gelecekte daha iyi resimlerini göreceğimizi biliyor ve bekliyorum.

Ergün Başar

2010